Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych

Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych

Mae Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych (CISD) yn cael ei gynnal gan bobl ifanc Sir Ddinbych, ar gyfer pobl ifanc sy’n byw yn Sir Ddinbych. Mae CISD yn bodoli er mwyn gynrychioli barn pobl ifanc i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar draws y Sir ac ymhellach.

  • Nid oes etholiadau ar gyfer CISD, felly gallwch ymuno unrhyw bryd.
  • Rydym yn cynnal cyfarfodydd a digwyddiadau yn aml ar draws y sir, ac ar-lein, i sicrhau bod eich lleisiau'n cael eu clywed.
  • Os ydych rhwng 11-25 oed ac yn dymuno cymryd rhan, cofrestwch:

Cofrestru gyda chlwb ieuenctid Corwen (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda chlwb ieuenctid Corwen (dan 13 oed)

Cyswllt

 Cysylltwch â ni: Cyngor Ieuenctid Sir Ddinbych