Adborth ar y wefan

Dyma wefan newydd ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.

Mae'r wefan wedi cael ei ail-ddylunio'n gyfan gwbl er mwyn ei wneud yn haws i'w ddefnyddio ac yn hygyrch i gymaint o bobl a phosibl.

Mae gwneud ein gwefan yn hygyrch yn golygu sicrhau y gall cymaint o bobl a phosibl ei ddefnyddio.

Mae hyn yn cynnwys y rhai gyda:

  • nam ar y golwg
  • anawsterau motor
  • namau gwybyddol neu anawsterau dysgu
  • byddar neu nam ar y clyw

Helpwch ni i wella

Hoffwn glywed eich barn ar y wefan newydd.

Mae eich adborth yn bwysig iawn er mwyn ein helpu ni i wella ein gwybodaeth a gwasanaethau arlein.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich adborth
  • Sut fyddech chi’n graddio eich profiad yn defnyddio ein gwefan?
  • Eich manylion

    Os ydych yn hapus i ni gysylltu â chi am eich adborth, rhowch eich manylion cyswllt.