Rhoi gwybod am niwsans arogl

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mae angen cwblhau pob adran wedi’i marcio â * i lenwi'r ffurflen hon.
  • Niwsans arogl
    Manylion preswylydd neu’r busnes sy’n gyfrifol am y arogl (os ydych chi’n gwybod)
  • Ydych chi wedi trafod y mater gyda’r person sy’n gyfrifol am greu’r arogl?