Rhoi gwybod am niwsans mŵg

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mae angen cwblhau pob adran wedi’i marcio â * i lenwi'r ffurflen hon.
  • Dywedwch wrthym am preswylydd neu’r busnes sy’n gyfrifol am y mŵg (os ydych chi’n gwybod)
  • Ydych chi wedi trafod y mater gyda’r person/busnes sy’n gyfrifol am greu’r mŵg?