Datganiad gan Gyngor Sir Dinbych

Bydd y Prif Weithredwr, Judith Greenhalgh yn gadael y Cyngor ar 6 Ebrill, ar ôl bron i 3 blynedd yn y swydd, i gymryd seibiant gyrfa am resymau personol.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i Judith am ei chyfraniad yn ystod ei hamser gyda Chyngor Sir Dinbych a dymuno pob hwyl iddi yn y dyfodol.