Dywedwch wrthym ni a ydych chi’n derbyn cwcis.

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut ydych chi’n defnyddio sirddinbych.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i wneud yn siŵr bod y wefan yn gweithio’n iawn ac i gwella ein gwasanaethau.

Rydych chi wedi derbyn pob cwci. Gallwch newid eich gosodiadau cwcis ar unrhyw adeg.

[News article title (Cymraeg)]

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi sicrhau £71,000 o arian ar gyfer prosiect cymunedol Pengwern.

Bydd yr arian Loteri Dyfodol Gwledig, sy’n cael ei gyfateb gan y Cyngor, yn canolbwyntio ar gael effaith gadarnhaol yng nghymuned Llangollen drwy gynyddu’r cyfleoedd i ennill sgiliau a gwella dyheadau, darparu lle ychwanegol mewn canolfan gymuned yn ogystal ag adnoddau i gyflawni gweithgareddau a gwasanaethau i gefnogi pobl.

Bydd yr arian yn caniatáu i’r Cyngor, drwy gydweithio â Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych, Cyfeillion Pengwern a Severn Wye, i greu tair uned unigryw er mwyn cynnig man cyfarfod cyfrinachol a gweithdy cymunedol i fynd i’r afael â thlodi gwledig, unigrwydd a lles cyffredinol y gymuned.

Bydd Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych yn cyflogi cydlynydd rhan amser i’r ganolfan er mwyn cynyddu’r defnydd o’r ganolfan i gynnig gwasanaethau i fynd i’r afael ag unigrwydd, gwella mynediad at wasanaethau a gweithgareddau, datblygu sgiliau a darparu hyfforddiant.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau'r Cyngor: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi llwyddo i sicrhau’r arian hwn, yn ogystal â cynnig arian cyfatebol, fydd yn cael effaith gadarnhaol ar y gymuned.

“Hoffwn ddiolch i aelodau lleol, y gymuned a phob asiantaeth partner fu’n gweithio gyda ni i helpu i sicrhau’r arian hwn.

“Bydd y lle cymunedol newydd yn rhoi man i drigolion gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau er mwyn gwella lles cyffredinol y gymuned.

“Mae cefnogi cymunedau cysylltiol yn flaenoriaeth i’r Cyngor o dan y Cynllun Corfforaethol ac mae prosiectau fel hwn yn ein helpu i gyrraedd y nod hwnnw.”

Gweithiodd Tim Tai Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth agos gyda Phartneriaeth De Sir Ddinbych, Cyfeillion Pengwern a Severn Wye ar ddatblygu’r prosiect hwn.


Cyhoeddwyd ar: 01 Chwefror 2021