Cysylltu â ni: Atal digartef

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = wybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion

Ffôn

Rhadffon 0300 456 1000

Dydd Llun i Dydd Iau: 9am i 5pm

Dydd Gwener: 9am i 4.30pm

Tu Allan i Oriau Swyddfa: Os byddwch yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych unrhyw le diogel i gysgu gallwch ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0300 123 30 68.

Ymweld â ni

Ask Centre: Ymwelwch â ni yn ystod ein horiau galw heibio yn:

The Ask Centre,
Water Street,
Y Rhyl,
LL18 1SP

Ask Centre (Facebook) (gwefan allanol)

Dydd Llun - Dydd Iau: 9am i 4.30pm

Dydd Gwener: 10.30am i 4.30pm