Triniaethau personol

Os ydych yn gwneud aciwbigo, electrolysis, tatŵs neu dyllau ar y corff mae’n rhaid i chi gofrestru eich busnes gyda’r cyngor.

Mae’r rheoliadau hyn yn bodoli er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch perthnasol, ac i leihau risg heintiau.

Sut ydw i'n cofrestru?

Er mwyn cofrestru eich busnes, gallwch un anfon ebost neu ffonio ar 01824 706305.

Dim ond unwaith y bydd angen cofrestru eich busnes, ac nid oes angen adnewyddu eich cofrestriad oni bai bod eich manylion yn newid.

Os ydych eisoes wedi eich cofrestru a bod eich amgylchiadau yn newid, gadewch i ni wybod.

Faint mae'n ei gostio?

Mae’n costio

  • £124 i gofrestru eich eiddo
  • £62 am bob ymarferydd

Mae’n rhaid i chi ein hysbysu os oes unrhyw newidiadau ar ôl y cofrestriad cychwynnol.

Gallwch dalu dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, neu gallwch anfon siec yn daladwy i Cyngor Sir Ddinbych. Byddwn yn trafod dulliau o dalu pan fyddwch yn cofrestru.