Triniaethau personol

Os ydych yn gwneud aciwbigo, electrolysis, tatŵs neu dyllau ar y corff mae’n rhaid i chi gofrestru eich busnes gyda’r cyngor.

Mae’r rheoliadau hyn yn bodoli er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch perthnasol, ac i leihau risg heintiau.

Ymgynghoriad trwyddedu gorfodol ar gyfer triniaethau arbennig yng Nghymru

Llywodraeth Cymru eisiau barn ar gynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer aciwbigo, tyllu'r corff, electrolysis a thatwio.

Mwy am y ymgynghoriad trwyddedu gorfodol ar gyfer triniaethau arbennig yng Nghymru (gwefan allanol)

Sut ydw i'n cofrestru?

Er mwyn cofrestru eich busnes, gallwch un anfon ebost neu ffonio ar 01824 706305.

Dim ond unwaith y bydd angen cofrestru eich busnes, ac nid oes angen adnewyddu eich cofrestriad oni bai bod eich manylion yn newid.

Os ydych eisoes wedi eich cofrestru a bod eich amgylchiadau yn newid, gadewch i ni wybod.

Faint mae'n ei gostio?

Mae’n costio

  • £124 i gofrestru eich eiddo
  • £62 am bob ymarferydd

Mae’n rhaid i chi ein hysbysu os oes unrhyw newidiadau ar ôl y cofrestriad cychwynnol.

Gallwch dalu dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, neu gallwch anfon siec yn daladwy i Cyngor Sir Ddinbych. Byddwn yn trafod dulliau o dalu pan fyddwch yn cofrestru.