Dyddiadau tymor ysgol

Dyddiadau tymor ysgolion yn Sir Ddinbych. 

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Efallai y bydd rhai ysgolion yn cael diwrnodau gwahanol i ffwrdd. Cysylltwch â’r ysgol os oes angen rhagor o wybodaeth.

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2020/2021

Tymor yr Hydref 1

1 Medi 2020 i 23 Hydref 2020

Hanner tymor yr Hydref

26 Hydref 2020 i 30 Hydref 2020

Tymor yr Hydref 2

2 Tachwedd 2020 i 18 Rhagfyr 2020

Gwyliau’r Nadolig

21 Rhagfyr 2020 i 1 Ionawr 2021

Tymor y Gwanwyn 1

4 Ionawr 2021 i 12 Chwefror 2021

Hanner tymor y Gwanwyn

15 Chwefror 2021 i 19 Chwefror 2021

Tymor y Gwanwyn 2

22 Chwefror 2021 i 26 Mawrth 2021

Gwyliau’r Pasg

29 Mawrth 2021 i 9 Ebrill 2021

Tymor yr Haf 1

12 Ebrill 2021 i 28 Mai 2021

Calan Mai

3 Mai 2021

Hanner tymor yr Haf

31 Mai 2021 i 4 Mehefin 2021

Tymor yr Haf 2

7 Mehefin 2021 i 20 Gorffennaf 2021

Diwrnodau Hyfforddi Staff

Clwstwr Ysgolion Dinbych

Clwstwr Dinbych

Ysgol Uwchradd Dinbych ,Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, Ysgol Babanod Llanelwy VP , Ysgol Esgob Morgan, Ysgol y Faenol

 • 13 Tachwedd 2020
 • 4 Ionawr 2021
 • 12 Chwefror 2021
 • 26 Mawrth 2021
 • 19 Gorffennaf 2021 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2021
Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd

Clwstwr Glan Clwyd

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys.

 • 2 Tachwedd 2020
 • 4 Ionawr
 • 12 Chwefror 2021
 • 19 Gorffennaf 2021
 • 20 Gorffennaf 2021
Clwstwr Ysgolion Llangollen

Clwstwr Llangollen

Ysgol Dinas Bran, Ysgol Y Gwernant , Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfrdwy

 • 2 Tachwedd 2020
 • 4 Ionawr 2021
 • 12 Ebrill 2021
 • 7 Mehefin 2021 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 19 Gorffennaf 2021
 • 20 Gorffennaf 2021
Clwstwr Ysgolion Prestatyn

Clwstwr Prestatyn

Ysgol Uwchradd Prestatyn, Ysgol Penmorfa, Ysgol Bodnant, Ysgol Melyd, Ysgol Clawdd Offa ag Ysgol Hiraddug.

 • 4 Ionawr 2021
 • 5 Ionawr 2021
 • 28 Mehefin 2021
 • 5 Gorffennaf 2021 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 19 Gorffennaf 2021
 • 20 Gorffennaf 2021
Clwstwr Ysgolion Rhyl

Clwstwr Rhyl

Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Ysgol Crist y Gair, Ysgol Emmanuel, Ysgol Y Castell, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Llywelyn, Ysgol Christchurch CP

 • 2 Tachwedd 2020
 • 4 Ionawr 2021
 • 5 Ionawr 2021
 • 12 Chwefror 2021
 • 4 Mai 2021 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 25 Mehefin 2021
Clwstwr Ysgolion Rhuthun

Cynradd

Borthyn CP School, Rhos St School, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch

 • 4 Ionawr 2021
 • 5 Ionawr 2021
 • 12 Ebrill 2021
 • 4 Mai 2021
 • 19 Gorffennaf 2021 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2021

Uwchradd

Ysgol Brynhyfryd

 • 1 Medi 2020
 • 2 Medi 2020
 • 4 Ionawr 2021
 • 12 Ebrill 2021
 • 19 Gorffennaf 2021 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 20 Gorffennaf 2021

Dogfennau cysylltiedig