Dyddiadau tymor ysgol

Dyddiadau tymor ysgolion yn Sir Ddinbych.

Efallai y bydd rhai ysgolion yn cael diwrnodau gwahanol i ffwrdd. Bydd y dyddiadau gadael ar gyfer Blynyddoedd 11 a 13 yn wahanol i'r dyddiadau tymor canlynol a gallent amrywio rhwng ysgolion. Cysylltwch â’r ysgol os oes angen rhagor o wybodaeth.

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2023 i 2024

Tymor yr Hydref

 • Tymor yn dechrau: Dydd Gwener 1 Medi 2023
 • Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023
 • Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 30 Hydref 2023 i Ddydd Gwener 3 Tachwedd 2023
 • Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023 i Ddydd Gwener 5 Ionawr 2024

Tymor y Gwanwyn

 • Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ionawr 2024
 • Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024
 • Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 12 Chwefror 2024 i Ddydd Gwener 16 Chwefror 2024
 • Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth 2024 i Ddydd Gwener 5 Ebrill 2024

Tymor yr Haf 

 • Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ebrill 2024
 • Yn gorffen: Dydd Iau 19 Gorffennaf 2024
 • Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 6 Mai 2024
 • Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 27 Mai 2024 i Ddydd Gwener 31 Mai 2024

Diwrnodau Hyfforddi Staff

Dewiswch glwstwr ysgol i ddarganfod pryd fydd dyddiau hyfforddiant staff yn cael eu cynnal.

Gallwch hefyd wirio ein rhestr clystyrau ysgolion os nad ydych chi’n siŵr ym mha glwstwr mae eich ysgol. 

Clwstwr Ysgolion Dinbych

Clwstwr Ysgolion Dinbych (heb Ysgol y Faenol)

 • 1 Medi 2023
 • 6 Tachwedd 2023
 • 22 Rhagfyr 2023
 • 8 Ionawr 2024
 • 8 Ebrill 2024
 • 19 Gorffennaf 2024

Ysgol y Faenol

 • 1 Medi 2023
 • 4 Medi 2023
 • 27 Hydref 2023
 • 22 Rhagfyr 2023
 • 19 Chwefror 2024
 • 19 Gorffennaf 2024
Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2023
 • 4 Medi 2023
 • 6 Tachwedd 2023
 • 19 Chwefror 2024
 • 8 Ebrill 2024
 • 14 Mehefin 2024

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 • 1 Medi 2023
 • 4 Medi 2023
 • 8 Rhagfyr 2023
 • 19 Chwefror 2024
 • 8 Ebrill 2024
 • 14 Mehefin 2024
Clwstwr Ysgolion Llangollen
 • 1 Medi 2023
 • 6 Tachwedd 2023
 • 22 Rhagfyr 2023
 • 8 Ionawr 2024
 • 22 Mawrth 2024
 • 19 Gorffennaf 2024
Clwstwr Ysgolion Prestatyn

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2023
 • 29 Medi 2023
 • 6 Tachwedd 2023
 • 29 Ebrill 2024
 • 30 Ebrill 2024
 • 19 Gorffennaf 2024

Ysgol Uwchradd Prestatyn

 • 1 Medi 2023
 • 4 Medi 2023
 • 6 Tachwedd 2023
 • 8 Ionawr 2024
 • 8 Ebrill 2024
 • 19 Gorffennaf 2024
Clwstwr Ysgolion Rhyl
 • 1 Medi 2023
 • 4 Medi 2023
 • 22 Rhagfyr 2023
 • 19 Chwefror 2024
 • 7 Mai 2024
 • 19 Gorffennaf 2024

Ysgol Plas Cefndy

 • 1 Medi 2023
 • 4 Medi 2023
 • 22 Rhagfyr 2023
 • 23 Chwefror 2024
 • 19 Gorffennaf 2024
 • 28 Mehefin 2024
Clwstwr Ysgolion Rhuthun

Ysgolion cynradd

 • 1 Medi 2023
 • 22 Rhagfyr 2023
 • 8 Ionawr 2024
 • 8 Ebrill 2024
 • 14 Mehefin 2024
 • 19 Gorffennaf 2024

Ysgol Brynhyfryd

 • 1 Medi 2023
 • 4 Medi 2023
 • 22 Rhagfyr 2023
 • 8 Ionawr 2024
 • 8 Ebrill 2024
 • 19 Gorffennaf 2024

Dogfennau cysylltiedig

Clystyrau ysgol


Clwstwr Dinbych

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Plas Brondyffryn

Ysgolion cynradd

 • VP Llanelwy
 • Ysgol Bodfari
 • Ysgol Cefn Meiriadog
 • Ysgol Esgob Morgan
 • Ysgol Frongoch
 • Ysgol Pendref
 • Ysgol Trefnant
 • Ysgol y Faenol
 • Ysgol y Parc

Ysgolion canol

Ysgol Santes Ffraid

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Dinbych

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Glan Clwyd

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Dewi Sant
 • Ysgol Henllan
 • Ysgol Pant Pastynog
 • Ysgol Tremeirchion
 • Ysgol Twm o'r Nant
 • Ysgol y Llys

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Llangollen

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Bro Dyfrdwy
 • Ysgol Bryn Collen
 • Ysgol Caer Drewyn
 • Ysgol Carrog
 • Ysgol Y Gwernant

Ysgolion uwchradd

Ysgol Dinas Bran

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Prestatyn

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Bodnant
 • Ysgol Clawdd Offa
 • Ysgol Hiraddug
 • Ysgol Melyd
 • Ysgol Penmorfa

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd Prestatyn

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr y Rhyl

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Tir Morfa

Ysgolion cynradd

 • Christchurch CP
 • Ysgol Bryn Hedydd
 • Ysgol Emmanuel
 • Ysgol Llywelyn
 • Ysgol Y Castell

Ysgolion canol

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Ysgolion uwchradd

Ysgol Uwchradd y Rhyl

Uned Cyfeirio Disgyblion

Ysgol Plas Cefndy

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff


Clwstwr Rhuthun

Ysgolion cynradd

 • Ysgol Betws Gwerfil Goch
 • Ysgol Bro Elwern
 • Ysgol Bro Cinmeirch
 • Ysgol Bro Famau
 • Ysgol Bryn Clwyd
 • Ysgol Borthyn
 • Ysgol Carreg Emlyn
 • Ysgol Dyffryn Ial
 • Ysgol Gellifor
 • Ysgol Llanbedr
 • Ysgol Llanfair
 • Ysgol Pen Barras
 • Ysgol Pentrecelyn
 • Ysgol Stryd Rhos

Ysgolion uwchradd

Ysgol Brynhyfryd

Gweld y rhestr clystyrau ysgolion

Gweld dyddiau hyfforddiant staff