Dyddiadau tymor ysgol

Dyddiadau tymor ysgolion yn Sir Ddinbych. 

Efallai y bydd rhai ysgolion yn cael diwrnodau gwahanol i ffwrdd. Bydd y dyddiadau gadael ar gyfer Blynyddoedd 11 a 13 yn wahanol i'r dyddiadau tymor canlynol a gallent amrywio rhwng ysgolion. Cysylltwch â’r ysgol os oes angen rhagor o wybodaeth.

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2021 i 2022

Tymor yr Hydref 1

1 Medi 2021 i 22 Hydref 2021

Hanner tymor yr Hydref

25 Hydref 2021 i 29 Hydref 2021

Tymor yr Hydref 2

1 Tachwedd 2021 i 22 Rhagfyr 2021

Ysgolion ar gau ar yr 22 Rhagfyr ar gyfer Gŵyl Banc Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

Gwyliau’r Nadolig

23 Rhagfyr 2021 i 5 Ionawr 2022

Tymor y Gwanwyn 1

6 Ionawr 2022 i 18 Chwefror 2022

Hanner tymor y Gwanwyn

21 Chwefror 2022 i 25 Chwefror 2022

Tymor y Gwanwyn 2

28 Chwefror 2022 i 8 Ebrill 2022

Gwyliau’r Pasg

11 Ebrill 2022 i 22 Ebrill 2022

Tymor yr Haf 1

25 Ebrill 2022 i 27 Mai 2022

Calan Mai

2 Mai 2022

Hanner tymor yr Haf

30 Mai 2022 i 3 Mehefin 2022

Tymor yr Haf 2

6 Mehefin 2022 i 20 Gorffennaf 2022

Diwrnodau Hyfforddi Staff

Clwstwr Ysgolion Dinbych

Ysgolion cynradd

Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, Ysgol Babanod Llanelwy VP , Ysgol Esgob Morgan, Ysgol y Faenol

 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021 (heb Ysgol y Faenol 22 Hydref 2021)
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Ysgol Uwchradd Dinbych
 • 1 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Uwchradd Dinbych

 • 1 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Santes Ffraid

 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021 (heb Ysgol y Faenol 22 Hydref 2021)
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Clwstwr Ysgolion Glan Clwyd

Ysgolion cynradd

Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys.

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 22 Hydref 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Clwstwr Ysgolion Llangollen

Ysgolion cynradd

Ysgol Y Gwernant , Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfrdwy

 • 1 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 25 Ebrill 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Dinas Bran

 • 1 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 25 Ebrill 2022
 • 6 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Clwstwr Ysgolion Prestatyn

Ysgolion cynradd

Ysgol Penmorfa, Ysgol Bodnant, Ysgol Melyd, Ysgol Clawdd Offa ag Ysgol Hiraddug.

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Uwchradd Prestatyn

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Clwstwr Ysgolion Rhyl

Ysgolion cynradd

Ysgol Emmanuel, Ysgol Y Castell, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Llywelyn, Ysgol Christchurch CP, Ysgol Tir Morfa

 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Ysgol Crist y Gair
 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
 • 19 Gorffennaf 2022
 • 20 Gorffennaf 2022
Ysgol Uwchradd Y Rhyl
 • 1 Medi 2021
 • 24 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Ysgol Plas Cefndy
 • 1 Medi 2021
 • 1 Tachwedd 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 28 Chwefror 2022
 • 25 Ebrill 2022
 • 17 Mehefin 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)
Clwstwr Ysgolion Rhuthun

Ysgolion cynradd

Borthyn CP School, Rhos St School, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 3 Medi 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Ysgol Brynhyfryd

 • 1 Medi 2021
 • 2 Medi 2021
 • 3 Medi 2021
 • 6 Ionawr 2022
 • 7 Ionawr 2022
 • 25 Ebrill 2022 (diwrnod ychwanegol - Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol)

Dogfennau cysylltiedig