Addysg ac ysgolion

O ysgolion a derbyniadau i gyrsiau ar gyfer oedolion, grantiau a mwy.  

Services and information

Addysg Cyfrwng Cymraeg

Dysgwch fwy am fanteision addysg cyfrwng Cymraeg.

Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd

I helpu â chostau byw cynyddol, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd pob disgybl cynradd yn cael cynnig prydau ysgol am ddim erbyn 2024.

Derbyn i ysgol

Gwybodaeth am wneud cais am le mewn ysgol yn Sir Ddinbych.

Dod o hyd i ysgol

Gwybodaeth am ysgolion Sir Ddinbych.

Dyddiadau'r tymor

Dyddiadau'r tymor a gwyliau ysgol.

Grantiau a chyllid

Prydau ysgol am ddim a chefnogaeth ariannol eraill.

Cau ysgolion mewn argyfwng

Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Dewch i wybod os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol neu coleg am ddim, a sut i wneud cais.

Lles mewn ysgolion

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (Anghenion Addysgol Arbennig)

Gwybodaeth ynglŷn â chefnogi plant a phobl ifanc gydag anawsterau a/neu anableddau dysgu.

Cinio Ysgol am Ddim

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol fe all eich plentyn chi dderbyn cinio ysgol am ddim.

Gwefan prydau ysgol Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Gwybodaeth am brydau ysgol Sir Ddinbych.

Blog addysg (gwefan allanol)

Darllenwch y blog addysg.

Gwybodaeth am addysg a ddarperir yn Sir Ddinbych

Presenoldeb ac ymddygiad, addysgu eich plentyn yn y cartref a mwy.

Llywodraethwyr ysgol

Cael gwybod beth mae llywodraethwyr yn ei wneud, a sut i ymgeisio i fod yn un.

Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth a pholisïau ar gyfer gweithwyr ysgolion Sir Ddinbych.

Addysgu'ch plentyn gartref

Mae gennych chi hawl i addysgu’ch plentyn gartref.

Cwynion am ysgolion

Sut i wneud cwyn am ysgol.

Cyngor yr Ysgol: Llais y disgybl

Gwybodaeth am gynghorau ysgol.

Cyllidebau a chyllid ysgolion

Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

Cyfoethogi (gwefan allanol)

Menter cwricwlwm cyfoethogi Sir Ddinbych.

Oedolion ac addysg ychwanegol

Gwybodaeth am addysg oedolion a ychwanegol.