Cofrestru eich diddordeb mewn bod yn lywodraethwr ysgol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Sut wnaethoch chi ddod i wybod am y gallu i gofrestru eich diddordeb mewn dod yn lywodraethwr ysgol?
  • Ydych chi'n siarad Cymraeg yn rhugl?