Gwersi cerddoriaeth

Mae modd i blant fynychu gwersi canu neu wersi offerynnol yn ysgolion Sir Ddinbych.

Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Mae'r gwersi'n cael eu darparu gan Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych (CCSD). Am rhagor o wybodaeth ymwelwch a:

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gwersi canu neu offerynnol i'ch plentyn, cysylltwch â'r ysgol i drafod y dewisiadau.

Dogfennau cysylltiedig

Gwasanaethau cerdd cydweithredol Sir Ddinbych (PDF, 165KB)