Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Cymraeg

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Clwbiau brecwast ac ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion.

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Tremeirchion
Llanelwy
LL17 0UN

Ffôn

01745 710328

Pennaeth

Bethan Davies

E-bost

tremeirchion@denbighshire.gov.uk