Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg yn bennaf, gyda defnydd sylweddol o’r Gymraeg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Clawdd Poncen
Corwen
LL21 9RT

Ffôn

01490 412418

Pennaeth

Jayne Davies

E-bost

caer.drewyn@denbighshire.gov.uk