Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Cymraeg

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

After school club

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Prion
Dinbych
LL16 4SG

Ffôn

01745 890331

Pennaeth

Meirion Edwards

E-bost

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk