Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Brecwast, Club ar ol ysgol a Club gwyliau

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Pengwern
Llangollen
LL20 8AR

Ffôn

01978 861125

Pennaeth

Lisa Howden

E-bost

bryn.collen@denbighshire.gov.uk