Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg yn bennaf, gyda defnydd sylweddol o’r Gymraeg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

3.15pm to 5.15pm

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Carrog
Corwen
LL21 9AN

Ffôn

01490 430262

Pennaeth

Jayne Davies

E-bost

carrog@denbighshire.gov.uk