Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Uwchradd Cymunedol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Uwchradd

Cyfeiriad

2 Princes Avenue
Prestatyn
LL19 8RS

Ffôn

01745 852312

Pennaeth

Neil Foley

E-bost

prestatyn.high@denbighshire.gov.uk