Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Welsh medium

Statws Ysgol

Community Primary

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Please contact the school for details.

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Clocaenog
Clocaenog
LL15 2AY

Ffôn

01824 750636

Pennaeth

Einir Wynne Jones

E-bost

ysgol.carreg.emlyn@denbighshire.gov.uk