Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Ysgol uwchradd ddwyieithog

Statws Ysgol

Uwchradd Cymunedol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Uwchradd

Cyfeiriad

Ffordd Yr Wyddgrug
Rhuthun
LL15 1EG

Ffôn

01824 703933

Pennaeth

Trefor Jones

E-bost

ysgol.brynhyfryd@denbighshire.gov.uk