Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Welsh medium

Statws Ysgol

Community Primary

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Rhyl Road
Denbigh
LL16 3DP

Ffôn

01745 812261

Pennaeth

Darren Booth Taylor

E-bost

twm.nant@denbighshire.gov.uk