Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Ysgol cyfrwng dwy ffrwd

Statws Ysgol

Ysgol Arbennig

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyfeiriad

6 Gordon Avenue
Y Rhyl
LL18 1PE

Ffôn

01745 356007

Pennaeth

Nicola Roberts

E-bost

ysgolplascefndy@denbighshire.gov.uk