Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Cymraeg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Clwb brecwast 8.00 yb - 9.00 yb / Clwb ar ôl ysgol 3.15 yp - 5.30 yp

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Ffordd Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2RE

Ffôn

01745 351355

Pennaeth

Mair Evans

E-bost

dewi.sant@denbighshire.gov.uk