Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg yn bennaf, gyda defnydd sylweddol o’r Gymraeg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Llandyrnog
Llandyrnog
LL16 4EY

Ffôn

01824 790324

Pennaeth

Ben Lindquist

E-bost

llandyrnog@denbighshire.gov.uk