Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg yn bennaf, gyda defnydd sylweddol o’r Gymraeg

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Allt yr Efail
Llandegla
LL11 3AW

Ffôn

01978 790645

Pennaeth

Huw Rowlands

E-bost

ysgol.dyffrynial@denbighshire.gov.uk