Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Cynorthwyir yn Wirfoddol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Cerddoriaeth, Seryddiaeth, Mathemateg, Urdd.

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Uwchradd

Cyfeiriad

Mold Road
Dinbych
LL16 4BH

Ffôn

01745 816139 01745 815228

Pennaeth

Leah Crimes

Gwefan

Ysgol Santes Ffraid Website (gwefannau allanol)

E-bost

st.brigids@denbighshire.gov.uk