Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Ysgol uwchradd ddwyieithog

Statws Ysgol

Uwchradd Cymunedol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Uwchradd

Cyfeiriad

Ffordd Dinbren
Llangollen
LL20 8TG

Ffôn

01978 860669

Pennaeth

Mark Hatch

E-bost

dinas.bran@denbighshire.gov.uk