Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

lwbiau brecwast ac ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Llanbedr
Rhuthun
LL15 1SU

Ffôn

01824 702927

Pennaeth

Sue Dick

E-bost

llanbedr@denbighshire.gov.uk