Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

lwbiau brecwast ac ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Llanbedr
Rhuthun
LL15 1SU

Ffôn

01824 702927

Pennaeth

Sue Van Loock

E-bost

llanbedr@denbighshire.gov.uk