Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Ysgol cyfrwng dwy ffrwd

Statws Ysgol

Ysgol Arbennig

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyfeiriad

Ysgol Brynhyfryd, Mold Road
Rhuthun
LL15 1EG

Ffôn

01745 356007

Pennaeth

Nicola Roberts

E-bost

ysgolplascefndy@denbighshire.gov.uk