Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Ysgol cyfrwng dwy ffrwd

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2SD

Ffôn

01824 703169

Pennaeth

Geraint Rowe

E-bost

llanfair.dc@denbighshire.gov.uk