Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Uwchradd Cymunedol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Uwchradd

Cyfeiriad

Ruthin Road
Dinbych
LL16 3EX

Ffôn

01745 812485 01745 812813

Pennaeth

Glen Williams

E-bost

ourschool@denbighhighschool.co.uk