Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Cymraeg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Clwb ar ôl ysgol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Llanrhaeadr
Dinbych
LL16 4NL

Ffôn

01745 890347

Pennaeth

Ffion Jones

E-bost

bro.cinmeirch@denbighshire.gov.uk