Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

English medium

Statws Ysgol

Community Primary

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Contact Headteacher.

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Junior

Cyfeiriad

Rhyl Road
Denbigh
LL16 3DP

Ffôn

01745 812410

Pennaeth

Dylan Thomas

E-bost

frongoch@denbighshire.gov.uk