Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

English medium

Statws Ysgol

Voluntary Aided

Rhyw

Mixed

Ffydd

Church in Wales

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Henllan Road
Trefnant
LL16 5UF

Ffôn

01745 730276

Pennaeth

Susan Van Lock

E-bost

trefnant@denbighshire.gov.uk