Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Ysgol Arbennig

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyfeiriad

Park Street
Dinbych
LL16 3DR

Ffôn

01745 813914

Pennaeth

David Price

E-bost

ysgolplasbrondyffrynsecondary@denbighshire.gov.uk