Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

English medium

Statws Ysgol

Community Primary

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Dawson Drive
Prestatyn
LL19 8SY

Ffôn

01745 852757

Pennaeth

Sharon Davies

Gwefan

Ysgol Penmorfa Website (gwefannau allanol)

E-bost

ysgol.penmorfa@denbighshire.gov.uk