Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Clwb brecwast 8 yb - 8.45 yb Clwb ar ôl ysgol 3 yp - 6 yp Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Babanod

Cyfeiriad

Ffordd Dinbych Uwch
Llanelwy
LL17 0RL

Ffôn

01745 583416

Pennaeth

Kate Langford

E-bost

stasaph.infants@denbighshire.gov.uk