Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Gwirfoddol a Reolir

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Yr Eglwys yng Nghymru

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Iau

Cyfeiriad

Ffordd Siarl
Llanelwy
LL17 0PT

Ffôn

01745 583690

Pennaeth

Tim Redgrave

E-bost

esgob.morgan@denbighshire.gov.uk