Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Stepping Stones playgroup,Bwthyn bach, after school and holiday clubs, Monday to Friday.

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Babanod

Cyfeiriad

Ruthin Road
Dinbych
LL16 3ER

Ffôn

01745 812989

Pennaeth

Liz Croft

E-bost

ysgol.yparc@denbighshire.gov.uk