Cymhwysedd hyblyg: Datganiad o Fwriad

ECO4 yw’r cynllun Rhwymedigaeth Cwmni Ynni diweddaraf a weinyddir gan OFGEM a’i nod yw cefnogi aelwydydd sy’n byw yn Sir Ddinbych sy’n fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd a’r rhai sy’n agored i effeithiau cartref oer.

Mae’r datganiad hwn yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer ECO4: Rhagfyr 2022 hyd Fawrth 2026.

Fersiwn bresennol:

Cymhwysedd Hyblyg: Datganiad o Fwriad (fersiwn 3) (PDF, 455KB)

Fersiwn blaenorol:

Cymhwysedd Hyblyg: Datganiad o Fwriad (fersiwn 2 - disodlwyd gan fersiwn 3, 29 Ionawr 2024) (PDF, 186KB)

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweinyddu’r cynllun hwn ar ein rhan. Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â’r Tîm Prosiect Arbed Ynni Domestig yng Nghyngor Sir y Fflint (gwefan allanol).

Ffôn: 01352 703443

E-bost: DEEPadmin@flintshire.gov.uk