Cymhwysedd hyblyg: Datganiad o Fwriad

Mae’r datganiad hwn yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer y ECO – Awst 2020 hyd Fawrth 2022.

Y nod yw cefnogi aelwydydd sy’n byw yn Sir Ddinbych sy’n fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd a’r rhai sy’n agored i effeithiau cartref oer.

Ofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Giovanni Briaia: Rheolwr Gwella Cartrefi

Yvonne Jones: Rheolwr Swyddfa.

Ofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych,
Uned 10 / 11,
Ffordd Richard Davies,
Parc Busnes Llanelwy,
Llanelwy, LL17 0LJ.