Cymhwysedd hyblyg: Datganiad o Fwriad

ECO4 yw’r cynllun Rhwymedigaeth Cwmni Ynni diweddaraf a weinyddir gan OFGEM a’i nod yw cefnogi aelwydydd sy’n byw yn Sir Ddinbych sy’n fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd a’r rhai sy’n agored i effeithiau cartref oer.

Mae’r datganiad hwn yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer ECO4: Rhagfyr 2022 hyd Fawrth 2026.

Cymhwysedd Hyblyg: Datganiad o Fwriad (PDF, 181KB)

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweinyddu’r cynllun hwn ar ein rhan. Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â’r Tîm Prosiect Arbed Ynni Domestig yng Nghyngor Sir y Fflint (gwefan allanol).

Ffôn: 01352 703443

E-bost: DEEPadmin@flintshire.gov.uk