Grantiau chwaraeon

A ydych chi neu eich tîm yn gymwys i gael cyllid.

Services and information

Chwaraeon Cymru (gwefan allanol)

Cael gwybod am y cyllid a'r cymorth sydd ar gael gan y sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu chwaraeon yng Nghymru.

Hamdden Sir Ddinbych Cyf (gwefan allanol)

Mae'r rhaglen Cymunedau Gweithgar wedi cael ei ddylunio i ddenu lefelau uchel o gyfranogiad a gwella lles y rhai sy’n cymryd rhan.