Grantiau chwaraeon

A ydych chi neu eich tîm yn gymwys i gael cyllid.

Services and information

Chwaraeon Cymru (gwefan allanol)

Cael gwybod am y cyllid a'r cymorth sydd ar gael gan y sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu chwaraeon yng Nghymru gan gynnwys y Gist Gymunedol a Grant Datblygu.

Cist Gymunedol (gwefan allanol)

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at £1,500 ar gyfer gweithgareddau sy'n annog mwy o bobl i fod yn fwy egnïol, yn amlach neu codi safonau gweithgareddau presennol.