Brexit ar gyfer busnesau

Mae’r DU wedi gadael yr UE. Mae’n bwysig bod holl fusnesau yn adolygu eu gweithrediadau – hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod y newid yn effeithio arnoch chi, mae’n bwysig gwirio.

Services and information

Gwiriwch eich bod yn barod ar gyfer y rheolau masnachu newydd (gwefan allanol)

Mae yna reolau newydd ar gyfer cynnal busnes gydag Ewrop. Defnyddiwch y gwiriwr Brexit i gael rhestr bersonol o gamau ar gyfer eich busnes.

Paratoi Cymru (gwefan allanol)

Cyngor gan Lywodraeth Cymru ar fusnes a’r economi.

Cymorth a Chefnogaeth CThEM (gwefan allanol)

Fideos, gweminarau ac e-bost i fusnesau, pobl sy’n hunangyflogedig ac asiantwyr.

Cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar sut mae busnesau bwyd yn cael eu rheoleiddio.

Marciau iechyd ac adnabod a gymhwysir at gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid (POAO) (gwefan allanol)

Cael golwg ar y gofynion nod iechyd ac adnabod fydd yn caniatau i POAO a gynhyrchwyd gan fusnesau DU i gael eu rhoi ar y farchnad Brydeinig, Gogledd Iwerddon, UE a heb fod yn yr UE.

Gwirio bod eich nwyddau yn diwallu rheolau tarddiad (gwefan allanol)

Rheolau i sefydlu gwlad tarddiad nwyddau sydd wedi eu mewnforio a’u hallforio a helpu i nodi’r rhai sy’n gymwys ar gyfer Tolldal isel neu dim.

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (gwefan allanol)

Gwybod pa reolau a gweithdrefnau sydd wedi newid i rai diwydiannau.

Gadael yr UE: y gyfraith o fis Ionawr 2021 (gwefan allanol)

Os yw eich busnes yn ymwneud â mewnforio neu allforio nwyddau (sy'n cynnwys mewnforio o'r UE ac allforio iddo) efallai yr hoffech ymgynghori â chanllawiau'r Llywodraeth.