Busnes

Ardrethi busnes, cymorth busnes ac iechyd a diogelwch.

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cymerwch ran yn Arolwg Busnes 2021

Mae’n Arolwg Busnes yn ein cynorthwyo i ddeall y problemau mae busnesau yn Sir Ddinbych yn eu hwynebu a dod o hyd i ffyrdd y gallwn ni helpu.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

Gweld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Ardrethi busnes

Cyfraniad ydi’r ardrethi annomestig cenedlaethol, sy’n adnabyddus yn gyffredin fel Ardrethi Busnes, a wneir gan fusnesau tuag at gost gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Iechyd a diogelwch i fusnesau

Cyngor i fusnesau ar faterion iechyd a diogelwch.

Gwerthu i'r Cyngor

Sut i werthu i'r Cyngor.

Trwyddedau, hawlenni a Safonau Masnach

Business and street trading licences, entertainment and alcohol, road and highways licences.

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Make a planning application, planning permission, search and comment on applications.

Cymorth Busnes

Os ydych yn fusnes sydd eisoes yn bod neu’n fusnes newydd, gallwn ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ichi.

Cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

weld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Cynllun Kickstart

Gwybodaeth am y Cynllun Kickstart, gan gynnwys sut i wneud cais.

Brexit ar gyfer busnesau

Mae’r DU wedi gadael yr UE. Mae’n bwysig bod holl fusnesau yn adolygu eu gweithrediadau – hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod y newid yn effeithio arnoch chi, mae’n bwysig gwirio.