Busnes

Ardrethi busnes, cymorth busnes ac iechyd a diogelwch.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Gweld cymorth i fusnesau.

Ardrethi busnes

Cyfraniad ydi’r ardrethi annomestig cenedlaethol, sy’n adnabyddus yn gyffredin fel Ardrethi Busnes, a wneir gan fusnesau tuag at gost gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Iechyd a diogelwch i fusnesau

Cyngor i fusnesau ar faterion iechyd a diogelwch.

Gwerthu i'r Cyngor

Sut i werthu i'r Cyngor.

Trwyddedau, hawlenni a Safonau Masnach

Business and street trading licences, entertainment and alcohol, road and highways licences.

Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Make a planning application, planning permission, search and comment on applications.

Cymorth Busnes

Os ydych yn fusnes sydd eisoes yn bod neu’n fusnes newydd, gallwn ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ichi.

Cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

weld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Cynllun Kickstart

Gwybodaeth am y Cynllun Kickstart, gan gynnwys sut i wneud cais.