Cysylltu â ni: Tîm Datblygu Economaidd a Busnes

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion

Ffôn

01824 706896

Dydd Llun i Dydd Iau: 8:45am tan 5pm

Dydd Gwener: 8:45am tan 4:30pm