Datganiad o Ddiddordeb yn y Grant Datblygu Eiddo Masnachol 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Cyfeiriad eiddo masnachol

    Nodwch gyfeiriad yr eiddo masnachol yr hoffech gael y Grant Datblygu Eiddo Masnachol ar ei gyfer.

    Gallwch roi cod post Sir Ddinbych a phwyso'r botwm 'Canfod Cyfeiriad' neu deipio eich cyfeiriad.