Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi:  Datganiad o Ddiddordeb  

Mae Datganiadau o Ddiddordeb ar gau ar hyn o bryd.