Coronafeirws 

Gwybodaeth a chanllawiau y Coronafeirws (COVID-19). 

Services and information

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws (gwefan allanol)

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws.

Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru (TTP)

Mae un Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru i gyd.