Coronafeirws

Gwybodaeth a chanllawiau yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Diogelu Cymru:

  • aros gartref
  • cadwch bellter cymdeithasol drwy'r amser
  • golchwch eich dwylo'n rheolaidd
  • peidiwch cyfarfod ag unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw
  • gweithiwch o gartref os gallwch

Dylech hunanynysu os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau. Os oes gennych symptomau, dylech gael prawf.

Darganfod am y cyfyngiadau cyfnod atal byr.

Coronafeirws (COVID-19): Achosion yn Sir Ddinbych

Mae modd gweld y nifer ddiweddaraf o achosion wedi’u cadarnhau o’r Coronafeirws yn Sir Ddinbych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (Ffôn symudol | Cyfrifiadur). (Cliciwch ar y tab ‘Local Authorities table’ i weld gwybodaeth ar gyfer Sir Ddinbych).

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Y newyddion diweddaraf

Rhoi gwybod i fusnesau am grantiau cyfnod clo gan Lywodraeth Cymru.

Newidiadau i'n gwasanaethau

Gweld y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Sut rydym ni'n gweithio i arafu lledaeniad y Coronafeirws

Dewch i weld beth rydym ni'n ei wneud i arafu lledaeniad y Coronafeirws yn Sir Ddinbych.

Gwneud cais i gael prawf coronafeirws (gwefan allanol)

Gwybodaeth am gael profi i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Deddfwriaeth y coronafeirws a chanllawiau ar y gyfraith (gwefan allanol)

Pasiwyd y cyfreithiau a'r canllawiau ar y cyfreithiau hyn yng Nghymru mewn ymateb i bandemig coronafeirws.

Ap COVID-19 y GIG (gwefan allanol)

Ap COVID-19 y GIG bellach ar gael i'w lawrlwytho am ddim ac yw'r ffordd hawsaf o weld a ydych mewn perygl o'r coronafeirws.

Cau ysgolion mewn argyfwng

Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

Coronafeirws: Grant Darparwyr Gofal Plant

Gwybodaeth am y Coronafeirws: Grant Darparwyr Gofal Plant

Gofalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych..

Cau llwybrau troed

The Welsh Government has introduced emergency regulations to close footpaths and other rights of way where use poses a high risk to the spread of coronavirus.

Gwirfoddolwyr (gwefan allanol)

Mae gyfleoedd gwirfoddoli ar gael trwy Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd).

Iechyd Cyhoeddus Cymru (gwefan allanol)

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

Pobl bregus

Gweld gwybodaeth am ddiogelu pobl fregus yn ystod y Coronafirws.

Coronavirus: hysbysiadau gwella a chau

Rhestrau o hysbysiadau gwella a chau.

Llyw.Cymru (gwefan allanol)

Gwybodaeth o Llywodraeth Cymru.

-->