Coronafeirws 

Gwybodaeth a chanllawiau y Coronafeirws (COVID-19). 

Services and information

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws (gwefan allanol)

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws.

Adnoddau Cymunedol

Coronafeirws: Adnoddau cymunedol.

Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru (TTP)

Mae un Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru i gyd.

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Mae'r Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.

Cludiant i'r ysgol a'r coleg

Efallai y gwelwn ychydig o darfu, o bosibl ar fyr rybudd i gludiant i’r ysgol a’r choleg oherwydd y coronafeirws.