Coronafeirws

Gwybodaeth a chanllawiau yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Coronafeirws (COVID-19): Darllenwch y canllawiau cyfredol

Darllenwch y canllawiau cyfredol (Llywodraeth Cymru)

Profi am y coronafeirws

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Bydd Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

COVID-19 (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Gwybodaeth ac Arweiniad.

Taliad hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth POD GIG Cymru, a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Cymorth ariannol i unigolion (gwefan allanol)

Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion.

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws (gwefan allanol)

Busnesau a chyflogwyr: Coronafeirws.

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol

Cymorth ar gyfer weithwyr cymwys y mae’n ofynnol iddynt gadw draw o’r gwaith oherwydd COVID-19 a gadarnhawyd neu os ceir amheuaeth o COVID-19 neu oherwydd bod rhaid iddynt hunanynysu.

Sut rydym ni'n gweithio i arafu lledaeniad y Coronafeirws

Dewch i weld beth rydym ni'n ei wneud i arafu lledaeniad y Coronafeirws yn Sir Ddinbych.

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych..

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Mae'r Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.

Coronafeirws: Gwybodaeth i staff

Coronafeirws: Gwybodaeth i staff.

Cludiant i'r ysgol a'r coleg

Efallai y gwelwn ychydig o darfu, o bosibl ar fyr rybudd i gludiant i’r ysgol a’r choleg oherwydd y coronafeirws.