Coronafeirws

Gwybodaeth a chanllawiau yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Diogelu Cymru:

  • arhoswch allan o dai pobl eraill, heblaw mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn
  • ceisiwch gyfyngu faint o wahanol bobl yr ydych chi'n cyfarfod
  • cadw pellter cymdeithasol
  • golchwch eich dwylo'n rheolaidd
  • gweithiwch o gartref os gallwch

Darllen mwy am y rheolau cenedlaethol (gwefan allanol).

Dylech hunanynysu os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau (gwefan allanol).

Os oes gennych symptomau, dylech gael prawf (gwefan allanol).

Coronafeirws (COVID-19): Achosion yn Sir Ddinbych

Mae modd gweld y nifer ddiweddaraf o achosion wedi’u cadarnhau o’r Coronafeirws yn Sir Ddinbych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (Ffôn symudol | Cyfrifiadur). (Cliciwch ar y tab ‘Local Authorities table’ i weld gwybodaeth ar gyfer Sir Ddinbych).

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gwirfoddolwyr gwasanaethau ymateb i Covid-19

Cyfleodd i wirfoddoli a sut i wneud cais.

Taliad hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth POD GIG Cymru, a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Sut rydym ni'n gweithio i arafu lledaeniad y Coronafeirws

Dewch i weld beth rydym ni'n ei wneud i arafu lledaeniad y Coronafeirws yn Sir Ddinbych.

Gwneud cais i gael prawf coronafeirws (gwefan allanol)

Gwybodaeth am gael profi i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Newidiadau i'n gwasanaethau

Gweld y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Ap COVID-19 y GIG (gwefan allanol)

Ap COVID-19 y GIG bellach ar gael i'w lawrlwytho am ddim ac yw'r ffordd hawsaf o weld a ydych mewn perygl o'r coronafeirws.

Cau ysgolion mewn argyfwng

Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

Gofalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych..

Cau llwybrau troed

The Welsh Government has introduced emergency regulations to close footpaths and other rights of way where use poses a high risk to the spread of coronavirus.

Gwirfoddolwyr (gwefan allanol)

Mae gyfleoedd gwirfoddoli ar gael trwy Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd).

Iechyd Cyhoeddus Cymru (gwefan allanol)

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

Pobl bregus

Gweld gwybodaeth am ddiogelu pobl fregus yn ystod y Coronafirws.

Coronavirus: hysbysiadau gwella a chau

Rhestrau o hysbysiadau gwella a chau.

Llyw.Cymru (gwefan allanol)

Gwybodaeth o Llywodraeth Cymru.

Deddfwriaeth y coronafeirws a chanllawiau ar y gyfraith (gwefan allanol)

Pasiwyd y cyfreithiau a'r canllawiau ar y cyfreithiau hyn yng Nghymru mewn ymateb i bandemig coronafeirws.