Ffurflen ar-lein y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau
    Er mwyn cyflwyno’ch cais, bydd angen ichi lawrlwytho a llenwi’r ffurflen hawlio i gyflogwyr o dudalen we Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol.
  • Manylion y Cyflogwr
  • Ffurflen Datgan Cyflogwr

    Mae’r ffurflen datgan gweithiwr ar gyfer derbyn cydsyniad y gweithiwr i rannu eu data personol.

    Mae gweithwyr angen cyflwyno un ffurflen yn unig, a bydd hyn yn cynnwys unrhyw gyfnodau dilynol o absenoldeb o’r gwaith.

  • A yw’r holl weithwyr yr ydych yn hawlio drostynt wedi llenwi’r ffurflen ddatgan?