Ffurflen ar-lein y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau
    Er mwyn cyflwyno’ch cais, bydd angen ichi lawrlwytho a llenwi’r ffurflen hawlio i gyflogwyr o dudalen we Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol.
  • Manylion y Cyflogwr
  • Ffurflen Datgan Cyflogwr

    Mae’r ffurflen datgan gweithiwr ar gyfer derbyn cydsyniad y gweithiwr i rannu eu data personol.

    Mae gweithwyr angen cyflwyno un ffurflen yn unig, a bydd hyn yn cynnwys unrhyw gyfnodau dilynol o absenoldeb o’r gwaith.

  • A yw’r holl weithwyr yr ydych yn hawlio drostynt wedi llenwi’r ffurflen ddatgan?