Adfywio

Gwybodaeth am beth rydym ni’n ei wneud i adfywio rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

Services and information

Adfywio'r Rhyl

Darganfod am y gwaith adfywio yn y Rhyl.

Ardaloedd adnewyddu

Cael gwybodaeth am ardaloedd adnewyddu.

Cynllun Ymdrin â Thai Gwag

Dewch i wybod beth ydym ni’n ei wneud i roi defnydd newydd i dai gwag.