Adfywio

Gwybodaeth am beth rydym ni’n ei wneud i adfywio rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Adfywio'r Rhyl

Mae'r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o'i dyfodol.

Ardaloedd adnewyddu

Cael gwybodaeth am ardaloedd adnewyddu.

Cynllun Ymdrin â Thai Gwag

Dewch i wybod beth ydym ni’n ei wneud i roi defnydd newydd i dai gwag.

Trawsnewid Trefi

Mae Trawsnewid Trefi yn gynllun wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, gyda’r nod o ailddatblygu a gwella Canol Trefi.

Grant Datblygu Eiddo Masnachol

Mae’r Grant Datblygu Eiddo Masnachol yn agored i eiddo masnachol sydd wedi’u lleoli yn un o’r 8 prif ganol trefi a dinasoedd sydd wedi cynnig prosiect(au) i ddatblygu a gwella eu heiddo a chanol y dref.