Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Cynllun lleoliad a map risg llifogydd

Cynllun lleoliad

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Cynllun lleoliad

Er y bydd angen gwella’r amddiffynfeydd ar eu hyd yn y pen draw (fel y dangosir gan y llinell goch ar y cynllun uchod), mae Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn yn canolbwyntio ar yr ardal sydd o bryder mwyaf ar hyn o bryd, gerllaw Clwb Golff y Rhyl:

Cynllun Amddiffyn Arfordirol Canol Prestatyn: Lleoliad y safle yn fawr


Map risg llifogydd

Y map isod yn dangos i ba raddau y gallai llifogydd ledaenu yn 2038, sy'n amlygu'r perygl i eiddo pobl pe na fyddem yn gwella'r amddiffynfeydd:

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Map risg llifogydd

JBA Consulting Balfour Beatty logo Logo Llywodraeth Cymru